Nova FIGO klasifikacija karcinoma vrata maternice

Na kongresu FIGO-a u Rio de Janeiru u listopadu 2018. godine predstavljena je nova klasifikacija raka vrata maternice. Glavne promjene su uvedene za stadij Ib i stadij IIIc. U stadiju Ia širina tumora (prije do 7mm) više nije potrebna za definiranje stadija bolesti. Stadij Ib podijeljen je na 3 kategorije obzirom na najveću dimenziju tumora: IB1: ≥ 5 mm i <2 cm, IB2: ≥2 cm i <4 cm, IB3 ≥4 cm. Stadij IIIc je dodan i definiran kao zahvaćenost limfnih čvorova detektiranih jednom od slikovnih (‘imaging’) metoda (CT, MR, PET), obzirom da ranije klasifikacije nisu uključivale ove metode u određivanje zahvaćenosti limfnih čvorova,te je taj stadij podijeljen na IIIc1 i IIIc2 ovisno jesu li zahvaćeni zdjelični ili paraortalni limfni čvorovi. Ove promjene daju na značaju samoj veličini tumora i zahvaćenosti limfnih čvorova kao važnom prognostičkom faktoru u liječenju.