Nova FIGO klasifikacija karcinoma vrata maternice

Na kongresu FIGO-a u Rio de Janeiru u listopadu 2018. godine predstavljena je nova klasifikacija raka vrata maternice. Glavne promjene su uvedene za stadij Ib i stadij IIIc. U stadiju Ia širina tumora (prije do 7mm) više nije potrebna za definiranje stadija bolesti. Stadij Ib podijeljen je na 3 kategorije obzirom na najveću dimenziju tumora: IB1: ≥ 5 mm i <2 cm, IB2: ≥2 cm i <4 cm, IB3 ≥4 cm. Stadij IIIc je dodan i definiran kao zahvaćenost limfnih čvorova detektiranih jednom od slikovnih (‘imaging’) metoda (CT, MR, PET), obzirom da ranije klasifikacije nisu uključivale ove metode u određivanje zahvaćenosti limfnih čvorova,te je taj stadij podijeljen na IIIc1 i IIIc2 ovisno jesu li zahvaćeni zdjelični ili paraortalni limfni čvorovi. Ove promjene daju na značaju samoj veličini tumora i zahvaćenosti limfnih čvorova kao važnom prognostičkom faktoru u liječenju.

Lila tjedan

KBC Sestre milosrdnice i  Klinika za ženske bolesti i porodništvo sudjeluju od 6. do 12. travnja, u organiziranoj kampanji “Lila tjedan – Tjedan ženskog zdravlja.

Za vrijeme Lila tjedna bit će organizirano besplatno testiranje na HPV. Besplatno testiranje provodit će se u KBC-u Zagreb, KBC-u „Sestre milosrdnice“, KBC-u Osijek, KBC-u Rijeka, KBC-u Split i OB „Dr. Ivo Pedišić“ u Sisku, a žene će testiranju u svim navedenim bolnicama moći pristupiti bez uputnice. U Klinici za ženske bolesti i porodništvo brisevi će se uzimati od 6. – 10. 5. 2019. Ambulanta za kolposkopiju ( broj 7 ) od 14 do 16 sati. Dolazak je potrebno najaviti na telefonski broj 01 3787370

Doc. dr. sc. Dražan Butorac