International coloscopy and cervical pathology conference Budapest 2016

pozivb

U  Budimpešti se od 24.11-26.11.2016. održao Međunarodni kongres kolposkopije i bolesti vrata maternice na kojem su aktivno sudjelovali i članovi Hrvatskog društva za kolposkopiju i bolesti vrata maternice Hrvatskog liječničkog zbora (HDKBVM HLZ), Predsjednik HDKBVM HLZ prim. dr.sc Dražan Butorac sa Klinike za ženske bolesti i porodništvo KBC-a Sestre Milosrdnice održao je pozvano predavanje na temu  ‘Cervical cancer screening programme in Croatia.  Na Kongresu se raspravljalo sa kolegama iz Ujedinjenog kraljevstva, Francuske,  Poljske, Švicarske, Mađarske, Slovenije, Italije,  Slovačke, Srbije, Rumunjske i Makedonije o epidemiologiji karcinoma vrata maternice u Europi, novim metodama ‘screeninga’ karcinoma vrata maternice, primarnoj prevenciji  te liječenju i praćenju  premalignih lezija  su naglaskom na ulogu kolposkopije u otkrivanju jedne od najčešćih malignih bolesti današnjice.

Stavovi u dijagnostici i liječenju su slični ali uz specifičnosti s kojima se nose zemlje Srednje i Jugoistočne Europe. S velikim entuzijazmom  su predavanja održale i mlade liječnice na specijalizaciji u Klinici za ginekologiju i porodništvo KBC-a Sestre Milosrdnice, u sastavu Bernarda Škrtić sa temom  ‘Are positive cone margins a disadvantage of LLETZ technique?’, Nives Đurić Orsag sa temom ‘Distribution of HPV genotypisation in cytology and pathohistology findings at University Hospital Center Sestre Milosrdnice’  i Iva Pitner sa temom ‘ The significance of colposcopy in cervical premalignant lesion during pregnancy’.

Sva  predavanja našeg hrvatskog tima prošla su vrlo zapaženo sa pozitivnim ocjenama ostalih kolega,  predsjednika Euroske federacija  za kolposkopiju i bolesti vrata maternice Charlesa Redmana, kao i predsjednika kongresa Roberta Koissa.

Veselimo se novim radovima i nastojat ćemo HDKBVM HLZ predstaviti u što boljem svijetlu na nadolazećim kongresima!

Marijo Čukelj, dr. med

Tajnik Hrvatskog društva za kolposkopiju i bolesti vrata maternice Hrvatskog liječničkog zborami-bud-2

Odgovori